"මතක පොතේ පිටු එකිනෙක පෙරලා.... අතීතයේ මුදු සිහින විමානෙට... හෙමින් හෙමින් පාවී යන්නම්...."


Saturday, 24 December 2011

Wish You All a Very Merry Christmas and a Happy New Year....!!

2 comments:

  1. ඔබටත් සුභ නත්තලක් සහ සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!

    ReplyDelete